فروشگاه کلید هوایی اشنایدر
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

حفاظت توسط کلید محافظ جان

حفاظت الکتریکی

کلید خطای جریان یا محافظ جان از یک محفظه که در آن یک کلید مغناطیسی و یک مبدل جریان مثل کلید اتوماتیک اشنایدر قرار دارد، تشکیل می شود به طوری که سیم پیچ ثانویه این مبدل، جریان رله مغناطیسی را تأمین می کند مجموع جریان یک یا سه فاز مربوط به دستگاهی که باید حفاظت شود از میان هسته حلقه ای شکل این مبدل جریان عبور می کند. (به علت اینکه دربار غیر متعادل، از سیم نول نیز جریان عبور می کند بنابراین این سیم نیز باید از داخل این حلقه عبور کند.)

حفاظت الکتریکی

اتصال محافظ جان در مدار

در صورتی که در مصرف کننده اتصال بدنه یا برق گرفتگی شخص وجود نداشته باشد، جریان ورودی و خروجی مصرف کننده با یکدیگر برابر و در خلاف جهت یکدیگر هستند و میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله هر یک از جریان ها نیز در هر لحظه برابر و در خلاف جهت یکدیگر هستند لذا از هسته مبدل هیچ فوران مغناطیسی عبور نمی کند که در نتیجه در سیم پیچ ثانویه نیز هیچ ولتاژی القاء نشده و رله مغناطیسی عمل نمی کند.

ولی در صورت بروز اتصال بدنه در مصرف کننده یا برق گرفتگی شخص، جریانی از زمین به طرف نقطه صفر ترانسفورماتور شبکه عبور می کند در نتیجه جریانی که از داخلی حلقه به طرف مصرف کننده جاری می شود، بیشتر از جریانی خواهد بود که از داخل همان حلقه به شبکه باز می گردد، که این تفاوت جریان در هسته، عبور می کند، بیشتر باشد، مقدار جریان عبوری از سیم پیچ رله نیز بیشتر خواهد بود. در صورتیکه این جریان در حد نامی باشد، رله عمل کرد، و کلید اصلی یعنی کلید هوایی اشنایدر را قطع می کند.

حفاظت در تابلوهای برق

– در ابتدا هر تابلو باید به یک کلید اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار و یا کلیدخودکار به عنوان مجزا کننده مجهز شود.

– وسیله حفاظتی هر تابلو (فیوز، کلید مینیاتوری) باید مجزا و مخصوص به آن تابلو باشد. جریان نامی این وسیله حفاظتی باید متناسب با مصارفی که توسط آن تابلو تغذیه می شوند و جریان مصرفی کل تابلو انتخاب شود.

– در صورتی که کلید اصلی تابلو، کلید اصلی جدا کننده زیر بار بود، باید فیوز در طرف مصرف کلید یعنی بعد از کلید قرار بگیرد تا امکان تعویض فیوز در حالت بی بار وجود داشته باشد.

– مدار تغذیه کننده وسایل کنترل و اندازه گیری که از سیستم برق تابلو تغذیه می شوند، مانند لامپ سیگنال، آمپرمتر، وات متر یا پاورمتر باید دارای وسیله حفاظتی مناسب باشند.

به منظور آشنایی بیشتر با انواع و ویژگی های چراغ سیگنال های اشنایدر الکتریک این جا کلیک کنید.

به منظور آشنایی بیشتر با انواع و ویژگی های پاورمتر اشنایدر الکتریک این جا کلیک کنید.

– در صورت استفاده از کلید مینیاتوری باید یک سری فیوز یا کلید محدود کننده جریان اتصال کوتاه قبل از آن (قبل از کلید مینیاتوری) در تابلو یا تابلوی بالادست نصب شده باشد. به فیوزی که بالا دست کلید مینیاتوری نصب می شود اصطلاحاً فیوز پشتیبان می گویند که انتخاب آن بسته به جریان نامی قطع اتصال کلید یا کلیدهای مینیاتوری است.

اگر جریان نامی قطع اتصال کوتاه کلید یا کلیدهای مینیاتوری برابر یا کمتر از ۱/۵ کیلو آمپر باشد؛ جریان نامی فیوز پشتیبان کمتر یا برابر ۶۳ آمپر در نظر گرفته می شود. اگر جریان نامی قطع اتصال کوتاه کلید یا کلیدهای مینیاتوری برابر یا کمتر از ۱۰کیلو آمپر باشد؛ جریان نامی فیوز پشتیبان کمتر یا برابر ۱۰۰ آمپر در نظر گرفته می شود.

مقالات مرتبط:

حفاظت توسط سیم نول

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*